Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Z dniem 25 maja 2018 r. wchodzi
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)


informacja