ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM

Promujemy rodzicielstwo zastępcze.
Kandydatów chętnych na bycie rodzicem zastępczym
dla dzieci pozbawionych opieki i wychowania z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, w tym szczególnie kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne
i pełniące funkcje pogotowia rodzinnego,
prosimy o zgłaszanie się.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
al. Piłsudskiego 133 d
92-318 Łódź
tel. 42 676 34 87, 42 676 34 99
691 300 349
pcpr@lodzkiwschodni.pl