Komunikat (Aktywny Samorząd - moduł I)

KOMUNIKAT

Przyjmowanie wniosków w przypadku modułu I następuje od dnia 30 kwietnia 2018 r, jednak nie później niż do dnia 30 sierpnia 2018 r.

Realizatorem programu „Aktywny Samorząd” jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 92-318 Łódź, al. J. Piłsudskiego 133 d.

Informacje dotyczące programu „Aktywny Samorząd” dostępne są na stronie:

www.pfron.org.pl, http://pcpr.samorzady.pl