Aktywny Samorząd - Moduł II (student)

Termin przyjmowania wniosków pilotażowego programu Aktywny Samorząd Moduł II (student) dotyczący roku akademickiego 2017/2018 ( II semestr ) rozpoczyna się od dnia 15 marca do dnia 30 marca 2018 r.