Harmonogram na marzec 2018

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA

w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi projektu

pn.: "Siłą Dziecka – Stabilna Rodzina”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Poddziałania IX.2.1.Usługi społeczne i zdrowotne

Zadanie 1

1A) wsparcie dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:

  1. Beneficjenci - rodziny zawodowe oraz Rodzinny Dom Dziecka

Grupa I - 17.03. w godz. 8.30-13.00 (zajęcia w siedzibie Centrum „Progres”, 95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 41)

Grupa II - 17.03. w godz. 13.00-17.30 (zajęcia w siedzibie Centrum „Progres”, 95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 41)

Grupa III - 29.03. w godz. 8.30-13.00 (zajęcia w siedzibie OSP w Tuszynie, ul. Źródlana 9),

  1. Beneficjenci - rodziny spokrewnione

Grupa I - 09.03. w godz. 15.30-20.00 (zajęcia w siedzibie Centrum „Progres”, 95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 41)

Grupa II - 09.03. w godz. 9.00-13.30 (zajęcia w siedzibie Centrum „Progres”, 95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 41)

  1. Beneficjenci - rodziny niezawodowe

Grupa III - 23.03. w godz. 8.30-13.00 (zajęcia w siedzibie OSP w Tuszynie, ul. Źródlana 9)

1B) wsparcie dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuszynie-zajęcia będą się odbywać w siedzibie Stowarzyszenia „Krokus” w Tuszynie, ul. Parkowa 4 (wejście z bramy)

Grupa I - 17.03. - godz.9.00-13.30

Grupa II - 17.03. - godz.13.30-18.00

Grupa III - 05.03. - godz. 15.00-19.30

Zadanie 2

2B) wsparcie dla MOPS w Tuszynie

10.03. - godz. 14.00-18.30

17.03. - godz. 14.00-18.30 (w tym dniu zajęcia odbywają się w sali OSP w Tuszynie).

Zadanie 4

Jeśli nie zaznaczono inaczej, zajęcia będą się odbywać w siedzibie Stowarzyszenia "Krokus" w Tuszynie, ul. Parkowa 4 (wejście od bramy).

A) zajęcia grupowe

Grupa I, II, III - 23.03. - godz. 13.15-20.45 (zajęcia odbędą się wyjątkowo w sali OSP w Tuszynie).

B) terapia dla rodzin

01.03. - godz. 8.30-12.30

03.03. - godz. 9.00-17.30 (spotkania w domach BO)

05.03. - godz. 16.00-19.00 (spotkania w domach BO)

06.03. - godz. 17.30-20.30 (spotkania w domach BO)

07.03. - godz. 17.30-20.30 (spotkania w domach BO)

08.03. - godz. 8.30-12.30 oraz godz. 16.30-19.30 (spotkania w domach BO)

10.03. - godz. 9.00-17.00 (spotkania w domach)

12.03. - godz. 16.00-19.00 (spotkania w domach BO)

13.03. - godz. 17.30-20.30 (spotkania w domach)

14.03. - godz. 17.30-20.30 (spotkania w domach)

15.03. - godz. 8.30-12.30 oraz godz. 16.30-19.30 (spotkania w domach BO)

19.03. - godz. 16.00-19.00 (spotkania w domach BO)

20.03. - godz. 17.30-20.30 (spotkania w domach)

21.03. - godz. 17.30-20.30 (spotkania w domach)

22.03. - godz. 8.30-12.30 oraz godz. 16.30-19.30 (spotkania w domach BO)

24.03. - godz. 9.00-17.00

26.03. - godz. 16.00-19.00 (spotkania w domach BO)

27.03. - godz.17.30-20.30 (spotkania w domach)

28.03 - godz. 17.30-20.30 (spotkania w domach)

C) indywidualne spotkania z psychologiem

29.03. - godz. 13.30-18.30 (spotkania w domach BO)

Harmonogram zajęć logopedycznych

Gmina Nowosolna

12.03.2018 oraz 26.03.2018 - godz. 18.00

Gmina Koluszki

02.03. 2018 oraz 16.03.2018 - godz. 15.00

01.03.2018 oraz 15.03.2018 - godz. 15.00

02.03.2018 oraz 16.03.2018 - godz. 15.15

01.03.2018 oraz 15.03.2018 - godz. 17.15

01.03.2018 oraz 15.03.2018 - godz. 18.30

Gmina Tuszyn, Andrespol

08.03.2018 oraz 22.03.2018 - godz. 12.45

08.03.2018 oraz 22.03.2018 - godz. 15.30

08.03.2018 oraz 22.03.2018 - godz. 14.00

08.03.2018 oraz 22.03.2018 - godz. 19.00