Harmonogram zajęć na styczeń/luty 2018 r.

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA

w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi projektu

pn.: "Siłą Dziecka – Stabilna Rodzina”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Poddziałania IX.2.1.Usługi społeczne i zdrowotne

Zadanie 1

1A) wsparcie dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:

  1. Beneficjenci - rodziny zawodowe oraz Rodzinny Dom Dziecka

Grupa I - 13.01. oraz 17.02. w godz. 9.00-13.00 (zajęcia w siedzibie Centrum „Progres”, 95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 41)

Grupa II - 13.01. oraz 17.02. w godz. 13.00-17.00 (zajęcia w siedzibie Centrum „Progres”, 95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 41)

Grupa III - 26.01. oraz 23.02. w godz. 9.00-13.00 (zajęcia w siedzibie OSP w Tuszynie, ul. Źródlana 9),

  1. Beneficjenci - rodziny spokrewnione

Grupa I - 19.01. oraz 16.02. w godz. 16.00-20.00 (zajęcia w siedzibie Centrum „Progres”, 95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 41)

Grupa II - 19.01. oraz 16.02 w godz. 9.00-13.00 (zajęcia w siedzibie Centrum „Progres”, 95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 41)

  1. Beneficjenci - rodziny niezawodowe

Grupa II - 22.01. oraz 19.02. w godz. 9.00-13.00 (zajęcia w siedzibie OSP w Tuszynie, ul. Źródlana 9)

1B) wsparcie dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuszynie-zajęcia będą się odbywać w siedzibie Stowarzyszenia „Krokus” w Tuszynie, ul. Parkowa 4 (wejście z bramy)

Grupa I - 15.01 - godz.14.00-18.00 oraz 05.02 - godz.14.00-18.00

Grupa II - 22.01 - godz.14.00-18.00 oraz 12.02 - godz.14.00-18.00

Grupa III - 29.01 - godz. 14.00-18.00 oraz 19.02 - godz.14.00-18.00

Zadanie 2

2B) wsparcie dla MOPS w Tuszynie

04.01 - godz. 15.30-20.30

11.01 - godz. 15.30-20.30

18.01 - godz. 15.30-20.30

20.01 - godz. 14.00-18.00

25.01 - godz. 15.30-20.30

27.01 - godz. 14.00-18.00

01.02 - godz. 15.30-20.30

03.02 -godz. 14.00-18.00

15.02 - godz. 15.30-20.30

17.02 - godz. 14.00-18.00

22.02 - godz. 15.30-20.30

Zadanie 4

Jeśli nie zaznaczono inaczej, zajęcia będą się odbywać w siedzibie Stowarzyszenia "Krokus" w Tuszynie, ul. Parkowa 4 (wejście od bramy).

A) zajęcia grupowe

08.01 oraz 09.02 - godz. 14:00-18:00 - grupa III

16.01 oraz 02.02 - godz. 14:00-18:00 - grupa II

30.01 oraz 13.02 - godz. 14:00-18:00 - grupa I

B) terapia dla rodzin

05.01 - godz. 14:00-18:00

10.01 - godz. 17:30-20:30 (spotkania w domach)

11.01 - godz. 08:30-12:30 oraz 16:30-18:30 (spotkania w domach)

12.01 - godz. 08:30-12:30

15.01 - godz. 09:00-14:00

16.01 - godz. 09:00-14:00 (spotkania w domach)

17.01 - godz. 17:30-20:30 (spotkania w domach)

18.01 - godz. 16:30-18:30 (spotkania w domach BO)

22.01 - godz. 17:15-19:15

24.01 - godz. 17:30-20:30 (spotkania w domach)

29.01 - godz. 09:00-14:00

30.01 - godz. 09:00-14:00

31.01 - godz. 17:30-20:30 (spotkania w domach)

02.02 - godz. 09:00-14:00

05.02 - godz. 09:00-14:00

06.02 - godz. 09:00-15:00

07.02 - godz. 09:00-13:00 oraz 17:30-20:30 (spotkania w domach)

09.02 - godz. 09:00-14:00

12.02 - godz. 09:00-14:00

13.02 - godz. 08:30-13:30 (spotkania w domach)

14.02 - godz. 17:30-20:30 (spotkania w domach)

15.02 - godz. 15:00-17:00 (spotkania w domach)

19:02 - godz. 17:15-19:15

20.02 - godz. 09:00-15:00

21.02 - godz. 17:30-20:30 (spotkania w domach)

28.02 - godz. 17:30-20:30 (spotkania w domach)

C) indywidualne spotkania z psychologiem

25.01 - godz. 16:30-19:30 (spotkania w domach BO)

26.01 - godz. 13:30-18:30 (spotkania w domach BO)

22.02 - godz. 16:30-19:30 (spotkania w domach BO)

23.02 - godz. 13:30-18:30 (spotkania w domach BO)