Rozstrzygnięcie konkursu "Moja rodzina zastępcza"

W dniu 19 grudnia 2017r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi odbyło się spotkanie opłatkowe rodzin zastępczych z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego połączone z rozstrzygnięciem konkursu ogłoszonego dla dzieci z rodzin zastępczych pt. „Moja rodzina zastępcza”.

W konkursie wzięło udział 19 wychowanków, łącznie oddano 118 głosów. Osoby nagrodzone I miejsce z taką samą ilością głosów otrzymały prace Oliwiera 6 lat i Wiktorii 11 lat, II miejsce Amelia 13 lat, III miejsce Damian 10 lat. Wszystkie dzieci biorące udział otrzymały paczki ze słodyczami. Prezenty podczas spotkania wręczały Pani Ewa Gładysz Wicestarosta Łódzki Wschodni, Pani Barbara Ignatowska Skarbnik Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz Pani Urszula Łużniak Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

W trakcie spotkania przy słodkim poczęstunku, Pani Anna Michalak – pracownik PCPR zaśpiewała kolędy umilając spędzony czas.


273
279
288
294