Ogłoszenie wyboru partnera dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego

     W dniu 24 października 2017 roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wpłynęły dwie oferty partnerstwa dot. realizacji projektu konkursowego RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/17. Złożona dokumentacja była zgodna z ogłoszeniem naboru partnerów z dnia 2 października 2017 roku. Ofertę złożyło:

  1. Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków, Łódź ul. Piotrkowska 41
  2. Stowarzyszenie Serc Jezusa i Maryi, Koluszki ul. Budowlanych 57

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż w/w Stowarzyszenia zostały zaproszone do współpracy w ramach projektu konkursowego RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/17.