Harmonogram zajęć na listopad i grudzień 2017 r.

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA

w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi projektu

pn. :Siłą Dziecka – Stabilna Rodzina”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Poddziałania IX.2.1.Usługi społeczne i zdrowotne

 

Zadanie 1

1A) wsparcie dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:

 1. Beneficjenci - rodziny zawodowe oraz Rodzinny Dom Dziecka

Grupa I - 18.11. oraz 09.12. w godz. 9.00-13.00 (zajęcia w siedzibie Centrum „Progres”, 95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 41)

Grupa II - 18.11. oraz 09.12. w godz. 13.00-17.00 (zajęcia w siedzibie Centrum „Progres”, 95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 41)

Grupa III - 24.11. oraz 15.12. w godz. 9.00-13.00 (zajęcia w siedzibie OSP w Tuszynie, ul. Źródlana 9),

 1. Beneficjenci - rodziny spokrewnione

Grupa I - 20.11. oraz 15.12. w godz. 16.00-20.00  (zajęcia w siedzibie Centrum „Progres”, 95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 41)

Grupa II - 20.11. oraz 15.12 w godz. 9.00-13.00 (zajęcia w siedzibie Centrum „Progres”, 95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 41)

 1. Beneficjenci - rodziny niezawodowe

Grupa II - 28.11. oraz 19.12. w godz. 9.00-13.00 (zajęcia w siedzibie OSP w Tuszynie, ul. Źródlana 9)

1B) wsparcie  dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuszynie-zajęcia będą się odbywać w siedzibie Stowarzyszenia „Krokus” w Tuszynie, ul. Parkowa 4 (wejście z bramy)

Grupa I -  06.11 - godz.13.00-17.00 oraz 04.12 - godz.14.00-18.00

Grupa II - 13.11 - godz.13.00-17.00 oraz 11.12 - godz.14.00-18.00

Grupa III - 27.11 - godz. 13.00-17.00 oraz 18.12 - godz.14.00-18.00

 

Zadanie 2

2A) wsparcie dla PCPR w Łodzi

10.11 - godz. 15:30-18:00 oraz 18:15-20:15

11.11 - godz. 9:30-11:30 oraz 11:45-14:15

13.11 - godz. 11:30-14:00

15.11 - godz. 17:30-20:30

17.11 - godz. 15:30-19:00

18.11 - godz. 18:30-20:30

21.11 - godz. 17:30-19:30

24.11 - godz. 15:30-17:30 oraz 17:45-20:15

25.11 - godz. 10.45-13.15 oraz 18:15-20:45

28.11 - godz. 17:30-20:30

29.11 - godz. 17:30-19:30

2B) wsparcie dla MOPS w Tuszynie

02.11 - godz. 15.00-20.00

04.11 - godz. 14.00-18.00

09.11 - godz. 15.00-20.00

16.11 - godz. 15.00-20.00

18.11 - godz. 14.00-18.00

23.11 - godz. 15.00-20.00

25.11 - godz. 14.00-18.00

30.11  -godz. 15.00-20.00

02.12 - godz. 14.00-18.00

07.12 - godz. 15.00-20.00

09.12 - godz. 14.00-18.00

14.12 - godz. 15.00-20.00

16.12 - godz. 10.00-18.00

21.12 - godz. 15.00-20.00

23.12 - godz. 14.00-18.00

28.12 - godz. 15.00-20.00

30.12 - godz. 14:00-18:00

 

Zadanie 4

Jeśli nie zaznaczono inaczej, zajęcia będą się odbywać w siedzibie Stowarzyszenia "Krokus" w Tuszynie, ul. Parkowa 4 (wejście od bramy).

A) zajęcia grupowe

17.11 - godz. 15:00-20:00 - grupa I

25.11 - godz. 9:00-14:00 - grupa III

28.11 - godz. 15:15-20:15 - grupa II

B) terapia dla rodzin

02.11 - godz. 10:00-16:00

03.11 - godz. 12:00-20:00 oraz 13:00-19:00 (spotkania w domach)

06.11 - godz. 17:30-20:30 (spotkania w domach)

08.11 - godz. 17:00-19:00

13.11 - godz. 17:00-19:00 oraz 17:30-20:30 (spotkania w domach)

16.11 - godz. 14:45-18:45 (spotkania w domach BO)

20.11 - godz. 17:30-20:30 (spotkania w domach)

23.11 - godz. 8:00-12:00 (spotkania w domach BO)

27.11 - godz. 17:00-19:00 oraz 17:30-20:30 (spotkania w domach BO)

28.11 - godz. 13:15-15:15

30.11 - godz. 12:45-18:45 (spotkania w domach)

C) indywidualne spotkania z psychologiem

10.11 - godz. 14:00-17:00 (spotkania w domach BO)

24.11 - godz. 13:15-18:15 (spotkania w domach BO)

 

Harmonogram zajęć logopedycznych

Zajęcia odbywają się w domu zamieszkania beneficjentów.

 • Gmina Nowosolna
  • 06.11 - godz. 18:00
  • 20.11 - godz. 18:00
 • Gmina Koluszki
  • 09.11 - godz. 15:00, 17:15, 18:30
  • 10.11 - godz. 15:15, 16:30
  • 23.11 - godz. 15:00, 17:15, 18:30
  • 24.11 - godz. 15:15, 16:30
 • Gminy Tuszyn i Andrespol
  • 16.11 - godz. 14:00, 15:30, 19:00
  • 30.11 - godz. 14:00, 15:30, 19:00