Harmonogram zajęć na wrzesień i październik 2017 r.

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA

w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi projektu

pn. :Siłą Dziecka – Stabilna Rodzina”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Poddziałania IX.2.1.Usługi społeczne i zdrowotne

 

Zadanie 1

1A) wsparcie dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:

 1. Beneficjenci - rodziny zawodowe oraz Rodzinny Dom Dziecka

Grupa I - 16.09. oraz 21.10. w godz. 9.00-13.00 (zajęcia w siedzibie Centrum „Progres”, 95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 41)

Grupa II - 16.09. oraz 21.10. w godz. 13.00-17.00 (zajęcia w siedzibie Centrum „Progres”, 95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 41)

Grupa III - 22.09. oraz 13.10. w godz. 9.00-13.00 (zajęcia w siedzibie OSP w Tuszynie, ul. Źródlana 9),

 1. Beneficjenci - rodziny spokrewnione

Grupa I - 15.09. oraz 20.10. w godz. 16.00-20.00  (zajęcia w siedzibie Centrum „Progres”, 95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 41)

Grupa II - 15.09. oraz 20.10 w godz. 9.00-13.00 (zajęcia w siedzibie Centrum „Progres”, 95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 41)

 1. Beneficjenci - rodziny niezawodowe

Grupa II - 29.09. oraz 27.10. w godz. 9.00-13.00 (zajęcia w siedzibie OSP w Tuszynie, ul. Źródlana 9)

1B) wsparcie  dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuszynie-zajęcia będą się odbywać w siedzibie Stowarzyszenia „Krokus” w Tuszynie, ul. Parkowa 4 (wejście z bramy)

Grupa I -  01.09 - godz.15.00-19.00 oraz 06.10 - godz.15.00-19.00

Grupa II - 08.09 - godz.15.00-19.00 oraz 13.10 - godz.15.00-19.00

Grupa III - 22.09 - godz. 15.00-19.00 oraz 24.10 - godz.15.00-19.00

 

Zadanie 2

2A) wsparcie dla PCPR w Łodzi - zajęcia w miejscu zamieszkania BO

01.09 - godz. 18.30-20.30

02.09 - godz. 18.15-20.15

05.09 - godz. 18.00-21.00

08.09 - godz. 15.30-17.30

08.09 - godz. 17.30-20.30

09.09 - godz. 18.15-20.15

12.09 - godz. 17.30-20.30

19.09 - godz. 17.30-19.30

20.09 - godz. 17.30-20.30

26.09 - godz. 17.30-19.30

27.09 - godz. 17.30-20.30

29.09 - godz. 15.30-19.30

30.09 - godz. 18.15-20.15

Terminy zajęć październikowych podane zostaną w drugiej połowie września.

2B) wsparcie dla MOPS w Tuszynie

02.09 - godz. 14.00-18.00

07.09 - godz. 15.30-20.30

09.09 - godz. 14.00-18.00

14.09 - godz. 15.30-20.30

21.09 - godz. 15.30-20.30

23.09 - godz. 14.00-18.00

28.09 - godz. 15.30-20.30

30.09  -godz. 14.00-18.00

05.10 - godz. 15.30-20.30

07.10 - godz. 14.00-18.00

12.10 - godz. 15.30-20.30

14.10 - godz. 14.00-18.00

19.10 - godz. 15.30-20.30

21.10 - godz. 14.00-18.00

26.10 - godz. 15.30-20.30

28.10 - godz. 14.00-18.00

 

Zadanie 4

wsparcie  dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuszynie - zajęcia będą się odbywać w siedzibie Stowarzyszenia „Krokus” w Tuszynie, ul. Parkowa 4 (wejście z bramy)

A) zajęcia grupowe

11.09 - godz. 13.00-20.00 (7 h) oraz 16.10 - godz. 13.00-20.00 (7 h) - gr I

18.09 - godz. 13.00-20.00 (7 h) oraz 23.10 - godz. 13.00-20.00 (7 h) - gr II

29.09 - godz. 13.30-20.30 (7 h) oraz 30.10 - godz. 13.00-20.00 (7 h) - gr III

B) terapia dla rodzin

01.09 - godz. 8.30-14.30 (6 h) oraz 14.30-20.30 (6 h) (spotkania w domach BO)

04.09 - godz. 11.30-18.30 (7 h) - (spotkania w domach) oraz 17.30-20.30  (3 h)- (spotkania w domach)

05.09 - godz. 8.30.-14.30 (6 h) (spotkania w domach BO) oraz 8.30-14.30 (6 h) (spotkania w domach)

07.09 - godz. 9.00-12.00 (3 h)

08.09 - godz. 10.30 -14.30 (4 h) (spotkania w domach BO)

11.09 - godz. 8.30-14.30 (6 h) oraz 17.30-20.30 (3 h)

12.09 - godz. 8.30-14.30 (6 h) oraz 8.30-14.30 (6 h) (spotkania w domach BO)

14.09 - godz. 9.00-12.00 (3 h)

18.09 - godz. 17.30-20.30 (3 h) (spotkania w domach)

19.09 - godz. 8.30.-14.30 (6 h) (spotkania w domach BO) oraz 8.30-14.30 (6 h) (spotkania w domach)

21.09 - godz. 9.00-12.00 (3 h)

22.09 - godz. 10.30-14.30 (4 h)

25.09 - godz. 11.30-18.30 (7 h),  godz. 14.30-20.30 (6 h) (spotkania w domach) oraz 17.30-20.30 (3 h)

26.09 - godz. 8.30-14.30 (6 h) oraz 8.30-14.30 (6 h) (spotkania w domach BO)

28.09 - godz. 9.00-12.00 (3 h)

02.10 - godz.17.30-20.30 (3 h)

03.10 - godz. 8.30.-14.30 (6 h) - zajęcia w domach BO

05.10 - godz. 9.00-12.00 (3 h)

06.10 - godz. 8.30-14.30 (6 h)

09.10 - godz. 14.30-20.30 (6 h) oraz godz. 17.30-20.30 (3 h) (zajęcia w domach BO)

10.10 - godz. 11.30-18.30 (7 h) 

12.10 - godz. 9.00-12.00 (3 h)

13.10 - godz. 11.30-14.30 (3 h)

16.10 - godz. 17.30-20.30 (3 h)

17.10 - godz. 8.30-14.30 (6 h) (zajęcia w domach BO)

23.10 - godz. 8.30-14.30 (6 h) (zajęcia w domach BO)

24.10 - godz. 11.30-14.30 (3 h)

27.10 - godz. 13.30-17.30 (4 h)

30.10 - godz. 17.30-20.30 (3 h)

31.10 - godz. 8.30-14.30 (6 h) (zajęcia w domach BO) oraz godz. 8.30-14.30 (6 h)  (zajęcia w domach)

C) indywidualne spotkania z psychologiem

22.09 - godz. 13.30-16.30  (3 h) (spotkania w domach BO)

29.09 - godz. 14.00-20.00 (6 h) (spotkania w domach BO)

13.10 - godz. 13.30-16.30 (3 h) (spotkania w domach BO)

27.10 - godz. 14.00-20.00 (6 h) (spotkania w domach BO)

 

Harmonogram zajęć logopedycznych

Zajęcia odbywają się w domu zamieszkania beneficjentów.

 • Gmina Nowosolna
  • 11.09 - godz. 18:00
  • 25.09 - godz. 18:00
 • Gmina Koluszki
  • 07.09 - godz. 13:00, 15:15, 16:30, 17:45, 19:00
  • 21.09 - godz. 13:00, 15:15, 16:30, 17:45, 19:00
 • Gminy Tuszyn i Andrespol
  • 14.09 - godz. 14:00, 15:30, 19:00
  • 28.09 - godz. 14:00, 15:30, 19:00