Harmonogram zajęć na lipiec 2017 r.

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA

w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi projektu

pn. :Siłą Dziecka – Stabilna Rodzina”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Poddziałania IX.2.1.Usługi społeczne i zdrowotne

​Zadanie 1

 • 1A - wsparcie dla PCPR
  • ​Beneficjenci - rodziny zawodowe oraz Rodzinny Dom Dziecka
   • Grupa I - 29.07 godz. 9:00 - 13:00 (zajęcia w siedzibie Centrum "Progres", Koluszki, ul. 11 Listopada 41)
   • Grupa II - 29.07 godz. 13:00 - 17:00 (zajęcia w siedzibie Centrum "Progres", Koluszki, ul. 11 Listopada 41)
   • Grupa III - 31.07 godz. 9:00 - 13:00 (zajęcia w siedzibie OSP w Tuszynie, ul. Źródlana 9)
  • Beneficjenci - rodziny spokrewnione
   • Grupa I - 28.07 godz. 16:00 - 20:00 (zajęcia w siedzibie Centrum "Progres", Koluszki, ul. 11 Listopada 41)
   • Grupa II - 28.07 godz. 9:00 - 13:00 (zajęcia w siedzibie Centrum "Progres", Koluszki, ul. 11 Listopada 41)
  • Beneficjenci - rodziny niezawodowe
   • ​​Grupa II - 25.05 godz. 9:00 - 12:00 oraz 23.06 w godz. 9:00 - 13:00 (zajęcia w siedzibie OSP w Tuszynie, ul. Źródlana 9)
 • 1B - wsparcie dla MOPS w Tuszynie - zajęcia w siedzibie Stowarzyszenia "Krokus" w Tuszynie, ul. Parkowa 4 (wejście z bramy)
  • Grupa I - 17.07 godz. 14:00 - 18:00
  • Grupa II - 24.07 godz. 14:00 - 18:00
  • Grupa III - 31.07 godz. 14:00 - 18:00

Zadanie 2

 • 2A - wsparcie dla PCPR - zajęcia w miejscu zamieszkania BO
  • ​​10.07 - godz. 15:30 - 19:30
  • 11.07 - godz. 18:30 - 21:00
  • 12.07 - godz. 15:30 - 17:30
  • 14.07 - godz. 16:00 - 19:00
  • 15.07 - godz. 11:30 - 13:30
  • 15.07 - godz. 14:00 - 18:00
  • 17.07 - godz. 15:30 - 19:30
  • 19.07 - godz. 15:30 - 19:30
  • 22.07 - godz. 09:00 - 12:00
  • 22.07 - godz. 12:00 - 17:00
  • 24.07 - godz. 16:30 - 19:30
  • 26.07 - godz. 18:45 - 20:45
  • 29.07 - godz. 13:00 - 16:00
  • 29.07 - godz. 16:30 - 19:30
  • 31.07 - godz. 15:30 - 18:30
  • 31.07 - godz. 19:00 - 21:00
 • 2B - wsparcie dla MOPS w Tuszynie
  • ​​07.07 - godz. 16:30 - 20:30
  • 13.07 - godz. 16:30 - 20:30
  • 20.07 - godz. 16:30 - 20:30
  • 27.07 - godz. 16:30 - 20:30

Zadanie 4

Wsparcie dla MOPS w Tuszynie - zajęcia będą sie odbywać w siedzibie Stowarzyszenia "Krokus" w Tuszynie, ul. Parkowa 4 (wejście z bramy)

 • 4A - zajęcia grupowe
  • ​​14.07 - godz. 13:00 - 20:00 - gr. II
  • 21.07 - godz. 13:00 - 20:00 - gr. III
  • 25:07 - godz. 13:00 - 20:00 - gr. I
 • 4B - terapia dla rodzin
  • ​​03.07 - godz. 15:30 - 18:30
  • 04.07 - godz. 09:00 - 15:00 oraz 17:30 - 20:30
  • 05.07 - godz. 08:00 - 12:00 oraz 15:30 - 18:30 (spotkania w domach BO)
  • 06.07 - godz. 08:00 - 12:00 oraz 15:00 - 19:00
  • 07.07 - godz. 08:30 - 16:30
  • 08.07 - godz. 10:00 - 16:00
  • 10.07 - godz. 09:00 - 18:00
  • 11.07 - godz. 09:00 - 15:00
  • 12.07 - godz. 08:00 - 12:00
  • 13.07 - godz. 08:00 - 12:00 oraz 12:30 - 16:30
  • 14.07 - godz. 10:00 - 13:00
  • 17.07 - godz. 09:00 - 14:00
  • 18.07 - godz. 09:00 - 15:00 oraz 17:30 - 20:30
  • 19.07 - godz. 8:00 - 12:00
  • 20.07 - godz. 08:00 - 14:00 oraz 12:30 - 16:30
  • 21.07 - godz. 10:00 - 13:00
  • 24.07 - godz. 10:00 - 13:00
  • 25:07 - godz. 10:00 - 13:00 oraz 17:30 - 20:30 (spotkania w domach BO)
  • 26.07 - godz. 08:00 - 12:00 oraz 15:30 - 18:30 (spotkania w domach BO)
  • 27:07 - godz. 08:00 - 12:00 oraz 12:30 - 16:30
  • 31.07 - godz. 09:00 - 14:00
 • 4C - indywidualne spotkania z psychologiem
  • 21.07 - godz. 14:00 - 20:00 (spotkania w domach BO)
  • 24.07 - godz. 14:00 - 20:00 (spotkania w domach BO)
  • 31.07 - godz. 13:30 - 16:30 (spotkania w domach BO)

Harmonogram zajęć logopedycznych

​Zad. 2 - wsparcie dla PCPR, zajęcia prowadzi mgr Edyta Pawłowicz

​Zajęcia odbywają się w miejscu zamieszkania beneficjentów.

 • Chrusty Nowe
  • ​​20.07 - godz. 15:45
 • Żakowice
  • 06.07 - godz. 16:00
  • 20.07 - godz. 18:00
 • Koluszki
  • ​​06.07 - godz. 17:15 oraz 18:30
  • 20.07 - godz.19:15
  • 27.07 - godz. 16:15
 • Przanowice
  • ​​20.07 - godz. 14:30
  • 27.07 - godz. 15:00