Harmonogram zajęć na miesiące maj/czerwiec 2017 r.

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA

w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi projektu

pn. :Siłą Dziecka – Stabilna Rodzina”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Poddziałania IX.2.1.Usługi społeczne i zdrowotne

​Zadanie 1

 • 1A - wsparcie dla PCPR
  • ​Beneficjenci - rodziny zawodowe oraz Rodzinny Dom Dziecka
   • Grupa I - 20.05 godz. 9:00 - 12:00 oraz 10.06 w godz. 9:00 - 13:00 (zajęcia w siedzibie Centrum "Progres", Koluszki, ul. 11 Listopada 41)
   • Grupa II - 20.05 godz. 9:00 - 12:00 oraz 10.06 w godz. 13:00 - 17:00 (zajęcia w siedzibie Centrum "Progres", Koluszki, ul. 11 Listopada 41)
   • Grupa III - 04.05 godz. 9:00 - 12:00 oraz 02.06 w godz. 9:00 - 13:00 (zajęcia w siedzibie OSP w Tuszynie, ul. Źródlana 9)
  • Beneficjenci - rodziny spokrewnione
   • Grupa I - 30.05 godz. 16:00 - 19:00 oraz 26.06 w godz. 16:00 - 20:00 (zajęcia w siedzibie Centrum "Progres", Koluszki, ul. 11 Listopada 41)
   • Grupa II - 22.05 godz. 9:00 - 12:00 oraz 26.06 w godz. 9:00 - 13:00 (zajęcia w siedzibie Centrum "Progres", Koluszki, ul. 11 Listopada 41)
  • Beneficjenci - rodziny niezawodowe
   • ​​Grupa II - 25.05 godz. 9:00 - 12:00 oraz 23.06 w godz. 9:00 - 13:00 (zajęcia w siedzibie OSP w Tuszynie, ul. Źródlana 9)
 • 1B - wsparcie dla MOPS w Tuszynie - zajęcia w siedzibie Stowarzyszenia "Krokus" w Tuszynie, ul. Parkowa 4 (wejście z bramy)
  • Grupa I - 15.05 godz. 15:00 - 18:00 oraz 05.06 w godz. 15:00-19:00
  • Grupa II - 22.05 godz. 15:00 - 18:00 oraz 12.06 w godz. 15:00 - 19:00
  • Grupa III - 29.05 godz. 15:00 - 18:00 oraz 19.06 w godz. 15:00 - 19:00

Zadanie 2

 • 2A - wsparcie dla PCPR - zajęcia w miejscu zamieszkania BO
  • ​​12.05 - godz. 18:30 - 20:30
  • 13.05 - godz. 16:30 - 18:30
  • 18.05 - godz. 15:00 - 17:00
  • 19.05 - godz. 18:30 - 20:30
  • 20.05 - godz. 16:30 - 18:30
  • 22.05 - godz. 18:00 - 20:00
  • 24.05 - godz. 17:30 - 19:30
  • 25.05 - godz. 18:00 - 20:00
  • 31.05 - godz. 17:30 - 19:30
 • 2B - wsparcie dla MOPS w Tuszynie
  • ​​04.05 - godz. 18:00 - 20:00
  • 15.05 - godz. 18:00 - 20:00
  • 29.05 - godz. 18:00 - 20:00
  • 12.06 - godz. 18:00 - 20:00
  • 22.06 - godz. 18:00 - 20:00

Zadanie 4

Wsparcie dla MOPS w Tuszynie - zajęcia będą sie odbywać w siedzibie Stowarzyszenia "Krokus" w Tuszynie, ul. Parkowa 4 (wejście z bramy)

 • 4B - terapia dla rodzin
  • ​​04.05 - godz. 8:00 - 12:00 oraz 13:00 - 17:00
  • 05.05 - godz. 12:00 - 18:00
  • 15.05 - godz. 12:00 - 15:00
  • 18.05 - godz. 13:00 - 17:00
  • 22.05 - godz. 12:00 - 15:00
  • 01.06 - godz. 8:00 - 12:00 oraz 13:00 - 18:00
  • 05.06 - godz. 12:00 - 15:00
  • 08.06 - godz. 12:00 - 17:00
  • 12.06 - godz. 12:00 - 15:00
  • 13.06 - godz. 14:00 - 19:00
  • 19.06 - godz. 12:00 - 15:00
  • 22.06 - godz. 12:00 - 16:00
  • 27.06 - godz. 12:00 - 20:00
  • 30.06 - godz. 8:00 - 18:00
 • 4C - indywidualne spotkania z psychologiem
  • 05.05 - godz. 9:00 - 14:00 (spotkania w domach BO)
  • 26.05 - godz. 14:00 - 20:00
  • 23.06 - godz. 14:00 - 20:00
  • 29.06 - godz. 14:00 - 20:00

Harmonogram zajęć logopedycznych

​Zad. 2 - wsparcie dla PCPR, zajęcia prowadzi mgr Edyta Pawłowicz

​Zajęcia odbywają się w miejscu zamieszkania beneficjentów.

 • Gmina Nowosolna​
  • ​​12.05 oraz 26.05 - godz. 16:00, 18:30
 • ​Gmina Koluszki
  • ​​12.05 oraz 26.05 - godz. 15:30, 17:45, 19:00
 • Gmina Tuszyn, Andrespol
  • 06.05 oraz 13.05 - godz. 9:00, 11:30, 12:45, 14:15, 15:30
 • Przanowice
  • ​​09.05, 16.05 oraz 23.05 - godz. 18:30