OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego
poszukuje Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Wymagania:
osoba posiadająca dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji na kierunku asystent osoby starszej, opiekun medyczny lub osoby posiadające co najmniej 6 – miesięczne udokumentowane doświadczenie w pracy z osobą niepełnosprawną

Umowa zlecenie na czas określony.
Praca obejmuje teren Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Do zakresu obowiązków należy pielęgnacja i pomoc osobom niepełnosprawnym wg ich potrzeb.

Oferty proszę przysyłać mailowo na adres pcpr@lodzkiwschodni.pl
bądź kontakt telefoniczny pod nr 42 676 34 87 ; 691 300 349