Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przyjął program działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pn. „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych”.

Jego głównym celem jest przede wszystkim kreowanie pozytywnego wizerunku wielodzietności, umacnianie i wspieranie funkcji rodziny. Z programu mogą skorzystać również rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka.


1-1
2-2