OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza nabór dla osób chętnych do uczestnictwa w powstającym Warsztacie Terapii Zajęciowej w Wiśniowej Górze.

Planowany termin otwarcia styczeń 2022 r.

Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej muszą mieć ukończony 18 r. życia, posiadać znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej, z wykluczeniem osób z kodem choroby 02-P.

Ewentualne osoby chętne do uczestnictwa w Warsztacie mogą zgłaszać swój akces w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi do dnia 15 września 2021 r.

ADRES SIEDZIBY PCPR
Al. Piłsudskiego 133 d, 92-318 Łódź.
tel.: 42 676 34 87 ; 691 300 349

e-mail: pcpr@lodzkiwschodni.pl