KOMUNIKAT

DZIECKO W RODZINIE ALKOHOLOWEJ… JAK ROZMAWIAĆ Z DZIECKIEM, KTÓRE PIJE? GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików)
DDA to potraumatyczny syndrom utrwalonych schematów działania, które dziecko pozyskuje w domu patologicznym, alkoholowym, a następnie przenosi na funkcjonowanie społeczne, w dorosłym już życiu, z przekonaniem, że to jedyny sposób na budowanie i utrzymywanie relacji. Poszukaj pomocy u specjalistów, oni wiedzą, jak pomóc DDA.

Jak pomóc dzieciom?

WSPIERAJ ----> Dobra pomoc to bliskie relacje i rozmowy z dziećmi, zanim zaczną się problemy.
To prawidłowe modelowanie dziecka przez rodziców. To rodzinne imprezy, bez alkoholu.

ZAANGAŻUJ CAŁĄ RODZINĘ ---> Dobra pomoc to taka, w której zaangażowana jest cała rodzina. Jeżeli terapeuci zakładają pracę tylko z samym dzieckiem, a dziecko mieszka w ich domu i będzie zależne od rodziców jeszcze przez kilka kolejnych lat, to praca indywidualna tylko z dzieckiem nie przyniesie efektów.

DAJCIE SOBIE POMÓC ---> nr 116 111
– To ogólnopolski, bezpłatny i anonimowy telefon zaufania, przeznaczony dla dzieci i młodzieży, czynny 7 dni w tygodniu przez całą dobę. Podaj swojemu dziecku ten numer, być może będzie bardziej otwarte w rozmowie z kimś obcym niż z rodzicem.

PROBLEM ALKOHOLOWY JEST PROBLEMEM TAJEMNICY. MÓW GŁOŚNO O TYM, CO SIĘ DZIEJE W DOMU.

MŁODZIEŻOWY TELEFON ZAUFANIA nr 116 111.

Czynny jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Połączenie nie jest widoczne na rachunkach ani bilingach większości sieci.