KOMUNIKATPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż w ramach realizowanego projektu Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA-C.D” nastąpiła zmiana partnera ze Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków na Stowarzyszenie Serc Jezusa i Maryi oraz zmiana realizowanych zadań.

Wsparcie towarzyszące w miejscu zamieszkania – dowóz posiłków wykonywany będzie przez Lidera Projektu (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie). Dodatkowym zadaniem realizowanym przez nowego Partnera Projektu będą usługi opiekuńcze prowadzone przez Dom Pomocy Społecznej Serc Jezusa i Maryi w Koluszkach.