Jubileusz WTZ !


Z okazji tak pięknego Jubileuszu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wraz z pracownikami składa najserdeczniejsze gratulacje i szczere wyrazy uznania za dotychczasowe osiągnięcia.

Życzymy kolejnych wspaniałych 25 lat sukcesów i radości z wykonywanej pracy! smiley