Z głębokim żalem i smutkiem przyjeliśmy wiadomość, że w dniu 13 kwietnia 2021 r.
zmarła Ś.P. Elżbieta Ciesielska
– Radna Powiatu Łódzkiego Wschodniego
– Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej.
Była dobrym, pomocnym i pełnym optymizmu człowiekiem. Swoją służbę traktowała profesjonalnie, nie zapominając o tych najsłabszych, potrzebujących pomocy.

Rodzinie i wszystkim bliskim składamy wyrazy współczucia.

Ela na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
_________________________________________________________________________________________________________________________
Dyrektor / pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Przewodnicząca / pracownicy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Powiecie Łódzkim Wschodnim.