KOMUNIKAT

Powiat Łódzki Wschodni informuje, iż przystąpił do realizacji kolejnej edycji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w roku 2021.

Procedury i kierunki obowiązujące realizatorów programu w roku 2021 oraz druki wniosków i wystąpień dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl. Termin przyjmowania przez w Powiat Łódzki Wschodni wniosków i wystąpień w obszarach B, C, D, F i G trwa od 01 grudnia 2020 r. do 15 lutego 2021 r., natomiast wniosków w obszarze A oraz E trwa w trybie ciągłym.

Kompletne wnioski i wystąpienia można składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi, Al. J. Piłsudskiego 133d, II p. pok. 214 lub w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, p.VI.