ZADANIA I ZASADY NA ROK 2021Zasady realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Łódzkim Wschodnim w roku 2021.

I. Zadanie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

 1. W roku 2021 dzieci i młodzież do 18 roku życia posiadające orzeczoną niepełnosprawność lub w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące z orzeczonym znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które nie korzystały z dofinasowania do turnusu rehabilitacyjnego w 2020 r. lub zrezygnowały ze względu na pandemię Covid -19, mogą ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.
 2. Dofinansowanie dla osób dorosłych będzie realizowane wyłącznie dla osób, które zrezygnowały dofinasowania do turnusy rehabilitacyjnego w 2020r. ze względu na pandemię Covid-19 oraz dla osób, którym PCPR wstrzymał realizację przyznanych dofinasowań.
 3. Dofinansowanie przyznawane będzie w wysokości 100% należnej kwoty dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i ich opiekunów.

II. Zadanie dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

 1. Sprzęt rehabilitacyjny – zadanie w roku 2021 nie jest planowane do realizacji.
 2. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane będzie osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń wniosków (Dz.U. z 2013 r. poz. 1565).
 3. Dofinasowanie do zakupu aparatów słuchowych przyznawane będzie w wysokości 50% należnej kwoty ze środków Funduszu tylko osobom, których orzeczenie
  o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności ma określony kod choroby 03-L.
 4. O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność wpływu wniosku, aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na to zadanie.

III. Zadanie dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.

 1. Zadanie dofinasowania likwidacji barier architektonicznych i technicznych w roku 2021 będzie realizowane dla osób posiadających orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, z kodem orzeczonej niepełnosprawności wnioskodawcy wskazującym na choroby neurologiczne lub choroby narządu ruchu.
 2. Zadanie dofinasowania likwidacji barier w komunikowaniu się w 2021r. będzie realizowane wyłącznie po przedstawieniu zaświadczenia od lekarza specjalisty – zgodnie z kodem orzeczonej niepełnosprawności wnioskodawcy, z uwzględnieniem informacji, że wnioskowany sprzęt jest niezbędny do pracy lub komunikacji ze środowiskiem zewnętrznym

Rada zaakceptowała powyższe zasady realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Łódzkim Wschodnim w roku 2021.

Na tym posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych zostało zakończone.