ZARZĄDZENIE

ZARZĄDZENIE NR 122/2020
STAROSTY ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia działalności Dziennego Domu Pomocy w Wiśniowej Górze
i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach.

[POBIERZ]