UWAGA !!!

REJESTRACJA WNIOSKÓW W 2021 r. Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ BEZ KONTAKTU Z KLIENTEM.

Informujemy, iż wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w 2021 r. będą przyjmowane wyłącznie
za pośrednictwem tradycyjnej poczty oraz kurierem. Ponadto istnieje możliwość pozostawienia wniosku w skrzynce pocztowej przy sekretariacie (pok. nr 214, II piętro).


Nabór wniosków o dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych oraz zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych od 1 stycznia 2021 r. odbywać się będzie w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia), wyłącznie dla wnioskodawców posiadających podpis elektroniczny.