KOMUNIKAT

W związku ze wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2, a także przejściem (na wszystkich poziomach edukacji) na nauczanie zdalne, zalecam ostrożność w rodzinach zastępczych mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Przede wszystkim należy zwrócić szczególną uwagę na ograniczanie kontaktów indywidualnych z osobami z zewnątrz. Tym samym zaleca się utrzymywanie kontaktów z rodzinami, z wykorzystaniem urządzeń komunikacyjnych i zachęcanie do podtrzymywania takich kontaktów. Szczególną troską należy otoczyć małe dzieci i dzieci z niepełnosprawnościami.

Jeżeli dochodzi do kontaktów dziecka z rodzicami lub osobą spoza rodziny zastępczej, powinien on być zorganizowany w wydzielonym do tego pomieszczeniu z zamontowaną przegrodą pleksi. W tej sytuacji należy stosować poniższe zasady:

  • zachowywanie bezpiecznej odległości, co najmniej 1,5 m od drugiej osoby lub stosowanie osłon ust i nosa;
  • częste mycie rąk (wodą z mydłem) lub dezynfekowanie rąk środkami dezynfekcji na bazie alkoholu (o min. 60% zawartości alkoholu);
  • regularne mycie lub dezynfekowanie powierzchni dotykowych;
  • regularne sprzątnie często używanych pomieszczeń, takich jak toalety z użyciem wody
    z degeneratem a w przypadku korzystania przez osoby odizolowane z w/w pomieszczeń, po każdym ich pobycie w obszarze wspólnym;
  • regularne wietrzenie pomieszczeń.

W sytuacji dłuższego urlopowania dziecka rodzic zastępczy ma obowiązek przeprowadzenia wywiadu epidemicznego z rodzicami dziecka przed i po urlopowaniu oraz prowadzić wnikliwą obserwację dziecka.

Powyższe zalecenia mają na celu przede wszystkim ochronę dzieci i obowiązują do dnia powrotu do szkół.