Projekt pn. "Łódzkie wspiera integrację cudzoziemców"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi informuje, iż od 19 października 2020 r. w siedzibie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Łodzi (ul. Piotrkowska 103) oraz w Biurze Obsługi Klienta w Skierniewicach (ul. Jagiellońska 29) odbywać się będą bezpłatne usługi dla cudzoziemców w zakresie:

  1. Doradztwa integracyjnego (w tym w zakresie legalizacji pobytu, zatrudnienia i uzyskania obywatelstwa).
  2. Doradztwa zawodowego (m.in. informowanie nt. rynku pracy, pomoc w przygotowaniu CV i listu motywacyjnego).
  3. Porad prawnych.
  4. Pomocy psychologa.
  5. Doradztwa kulturowego.
  6. Pomocy w przygotowaniu i składaniu dokumentów.
  7. Pomocy w załatwianiu spraw urzędowych (np. NIP, PESEL, becikowe, świadczenia 500+, zasiłki z ośrodków pomocy społecznej pomoc finansowa z uwagi na posiadanie Karty Polaka itp.).
  8. Pomocy w znalezieniu mieszkania, zapisaniu dzieci do przedszkoli i szkół.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną , cudzoziemcy zainteresowaniu uzyskaniem pomocy powinni umawiać się na wizytę w punkcie za pośrednictwem poczty elektronicznej (mailowo): skierniewice@punktinfo.pl lub lodz@punktinfo.pl albo telefonicznie pod nr tel.: 600 985 511.