„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”
Rozpoczęto przekazywanie sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla wychowanków z rodzin zastępczych, z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

W dniu 6 października 2020 r. Starosta Łódzki Wschodni Pan Andrzej Opala, Wicestarosta Łódzki Wschodni Pani Ewa Gładysz i Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Urszula Łużniak rozpoczęli przekazywanie laptopów i urządzeń wielofunkcyjnych dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Sprzęt został zakupiony w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

W Powiecie Łódzkim Wschodnim pomocą zostało objętych 107 rodzin zastępczych. Łącznie jest to 318 osób, rodziców zastępczych i wychowanków.

Powiat otrzymał środki w wysokości 183.015,00 zł. W ramach tych środków zostało zakupionych 3 660 maseczek, 18 400 rękawiczek ochronnych, 164 l płynów dezynfekcyjnych, 53 laptopy, 37 urządzeń wielofunkcyjnych, 1 oprogramowanie dla dzieci
z niepełnosprawnością oraz wyposażonych zostało 6 miejsc kwarantanny w rodzinnych domach dziecka.

Mamy nadzieję, że w tych trudnych czasach epidemii SARS-CoV-2 przekazana pomoc będzie przydatna.

Rozpoczęto przekazywanie sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla wychowanków
z rodzin zastępczych, z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

W dniu 6 października 2020 r. Starosta Łódzki Wschodni Pan Andrzej Opala, Wicestarosta Łódzki Wschodni Pani Ewa Gładysz i Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Urszula Łużniak rozpoczęli przekazywanie laptopów i urządzeń wielofunkcyjnych dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Sprzęt został zakupiony w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

W Powiecie Łódzkim Wschodnim pomocą zostało objętych 107 rodzin zastępczych. Łącznie jest to 318 osób, rodziców zastępczych i wychowanków.

Powiat otrzymał środki w wysokości 183.015,00 zł. W ramach tych środków zostało zakupionych 3 660 maseczek, 18 400 rękawiczek ochronnych, 164 l płynów dezynfekcyjnych, 53 laptopy, 37 urządzeń wielofunkcyjnych, 1 oprogramowanie dla dzieci
z niepełnosprawnością oraz wyposażonych zostało 6 miejsc kwarantanny w rodzinnych domach dziecka.

Mamy nadzieję, że w tych trudnych czasach epidemii SARS-CoV-2 przekazana pomoc będzie przydatna. smiley


2
3
4
5
6
7