Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE
13/RPOWŁ/PCPR/2020

Wyłonienie psychoterapeuty oraz psychiatry dziecięcego dla Uczestników/czek Projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

pcpr.i-sisco.pl/zamowieniapubliczne