Zapytanie ofertowe


ZAPYTANIE OFERTOWE
12/RPOWŁ/PCPR/2020

"Zakup i dostawa do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego w ramach Projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D"


pcpr.i-sisco.pl/zamowieniapubliczne