KOMUNIKAT


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że dysponuje jednym wolnym miejscem dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, do bezpłatnych usług asystenckich, w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”.

Osoba niepełnosprawna będzie miała możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej, w wymiarze 30 godzin miesięcznie, do końca bieżącego roku kalendarzowego.

Program ma na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny z pracownikiem socjalnym – Anetą Kozłowską – pod numerem telefonu (42) 676-34-99