ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe
10/RPOWŁ/PCPR/2020


zakup laptopów i urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu
"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"

pcpr.samorzady.pl/zamowieniapubliczne