ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr 8/RPOWŁ/PCPR/2020

na prowadzenie dyżuru przez psychologa dla Uczestników/czek projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D" w Dziennym Domu Pomocy w Wiśniowej Górze.

pcpr.samorzady.pl/zamówieniapubliczne