Z dniem 30 czerwca 2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wraz z partnerami zakończyło realizację projektu
Centrum Usług Społecznych "WISIENKA".


Wszystkie formy wsparcia dla mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego w ramach projektu zostały zakończone.