KOMUNIKATZawiadamiamy, że Dzienny Dom Pomocy
w Wiśnowej Górze, ul. 1-go Maja 5/7 będzie zamknięty w okresie
od dnia 13 lipca 2020 r. do dnia 24 lipca 2020 r.