Podziękowania !


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dziękuje Grupie Łódź Szyje dla Medyków za nieodpłatne przekazanie maseczek bawełnianych wielorazowego użytku. Wszystkie otrzymane maseczki zostały rozdysponowane i przekazane do placówek:
Dziennego Domu Pomocy w Wiśniowej Górze, Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze, Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach, Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Łodzi oraz rodzinom zastępczym i dzieciom w nich umieszczonych z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Bardzo dziękujemy za okazaną pomoc i wsparcie! smiley


zdj 1
zdj. 2
zdj. 3
zdj. 4
zdj. 5