Zamówienie PublicznePrzetarg nieograniczony na "Przewóz Uczestników Dziennego Domu Pomocy w ramach Projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA-C.D"

2/RPOWŁ/PCPR/2020


pcpr.samorzady.pl