Komunikat

Informujemy, iż od dnia 8 czerwca 2020 r. wznawia swą działalność Dzienny Dom Pomocy w Wiśniowej Górze.

Wprowadzone zostały zaostrzone rygory sanitarne i zmieniona organizacja pracy DDP w oparciu o wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI DZIENNEGO DOMU POMOCY W ZAOSTRZONYM RYGORZE SANITARNYM UDZIELAJĄ BEZPOŚREDNIO PRACOWNICY DOMU ORAZ INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ POD NUMERAMI TELEFONU:

tel.: (42) 242 58 10
tel.: 695 300 349