KOMUNIKAT

Informujemy, iż od dnia 1 czerwca 2020 r. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "RAZEM" w Koluszkach wznawia swą działalność.

Wprowadzone zostały zaostrzone rygory sanitarne i zmieniona organizacja pracy Warsztatu w oparciu o wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH WARSZTATU UDZIELA KIEROWNICTWO WARSZTATU.

tel.: (44) 714-19-20