KOMUNIKAT

Na podstawie ZARZĄDZENIA NR 1/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Łodzi z dnia 07 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia liczby dni wolnych od pracy pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i Dziennego Domu Pomocy


dzień 12 czerwca 2020 r. jest dniem wolnym od pracy.