TURNUSY 2020


W związku z informacją Ministra Zdrowia - Łukasza Szumowskiego o wznowieniu działalności sanatoriów i uzdrowisk Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że przystępuje do rozpatrywania złożonych wniosków, o dofinasowanie do turnusów rehabilitacyjnych.

Wioski rozpatrywane będą zgodnie z kolejnością wpływu, z uwzględnieniem obowiązującego kryterium dochodowego.

Informacje indywidualne wydane zostaną najpóźniej do dnia 30 czerwca br.