KOMUNIKAT

Obecnie trudny dla wszystkich czas, skutków epidemii wywołanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołuje niespotykane do tej pory sytuacje. W tym niełatwym dla całego społeczeństwa czasie powinniśmy zwrócić uwagę na szczególną grupę, jaką są osoby doznające przemocy w rodzinie.

Na stronie Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej – www.pomoc.lodzkie.eu została zamieszczona baza instytucji świadczących obecnie miejsce schronienia dla osób doznających przemocy w Rodzinie oraz rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa.