UWAGA!

KOMUNIKAT !!!


W ZWIĄZKU ZE WZRASTAJĄCĄ LICZBĄ ZAKAŻEŃ KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2 NA TERENIE POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO ZOSTAŁY PODJĘTE NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

  1. WPROWADZONY ZOSTAŁ ZAKAZ ODWIEDZIN I WYJŚĆ INDYWIDUALNYCH ORAZ ZBIOROWYCH MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIŚNIOWEJ GÓRZE ORAZ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LISOWICACH.
  2. DZIENNY DOM POMOCY W WIŚNIOWEJ GÓRZE ZAWIESIŁ SWĄ DZIAŁALNOŚĆ.
  3. WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W KOLUSZKACH RÓWNIEŻ ZAWIESIŁ SWĄ DZIAŁALNOŚĆ.
  4. ZOSTAŁ WPROWADZONY ZAKAZ ODWIEDZIN ORAZ URLOPOWANIA DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ.
  5. ZOSTAŁO ZAWIESZONE FUNKCJONOWANIE PUNKTU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ. W PRZYPADKACH PILNYCH PROSIMY O WCZEŚNIEJSZY KONTAKT TELEFONICZNY (tel.: 42 676 34 87, 691 300 349).


POWYŻSZE USTALENIA OBOWIĄZUJĄ W TERMINIE DO DNIA 25 MARCA 2020 r. (WŁĄCZNIE)

JEDNOCZEŚNIE APELUJEMY DO OSÓB STARSZYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH - KLIENTÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE O SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ I MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA ZE ZGŁOSZEŃ W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM LUB POCZTĄ TRADYCYJNĄ.