I ROCZNICA DDP


I rocznica rozpoczęcia działalności Dziennego Domu Pomocy w Wiśniowej Górze dla mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego połączona z obchodami Dnia Kobiet. W spotkaniu udział wzięli:
Pan Andrzej Opala – Starosta Łódzki Wschodni,
Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni,
Pani Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
Ksiądz Marian Górka – Proboszcz Parafii Andrespol,
Pan Ryszard Hejchman – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach,
Pani Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Spotkanie odbyło się w Domu Pomocy Społecznej, gdzie gospodarzem była Pani Dyrektor Ewa Wawrzonek. Miłe chwile uczestnicy spędzili przy utworach z lat 20-stych i 30-stych wykonanych przez artystów operowych Panią Barbarę Drozdzińską oraz przez Pana Lesława Białeckiego. Atmosfera była bardzo przyjemna, wszyscy z uśmiechem na twarzy podziwiali występy. Przygotowano słodkie poczęstunki oraz przepyszny tort sponsorowany przez
Cukiernię Piotr Karkowski.


2
3
4
5
6
7
13
15
17
19
21
29
37
46
56
57
60
67
69
72
75