Harmonogram zajęć na miesiące marzec-kwiecień 2017r.

 

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA

w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi projektu

pn. :Siłą Dziecka – Stabilna Rodzina”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Poddziałania IX.2.1.Usługi społeczne i zdrowotne

 

ZADANIE 1

Rodzaj wsparcia: 1A Usługi psychologiczne - wsparcie dla PCPR (dla rodzin zastępczych)

 

Termin

Dzień

Liczba godzin

Godzina

Miejsce realizacji

GRUPA I

18.03.2017r

22.04.2017r.

 

Sobota

Sobota

3 godziny

09.00 - 12.00

Koluszki

Centrum PROGRES

ul.11-go Listopada 41

GRUPA II

18.03.2017r.

22.04.2017r.

 

Sobota

Sobota

3 godziny

12.00 - 15.00

Koluszki

Centrum PROGRES

ul.11-go Listopada 41

GRUPA III

24.03.2017r.

21.04.2017r.

 

Piątek

Piątek

3 godziny

09.00 - 12.00

Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuszynie

Źródlana 29

 

Rodzaj wsparcia: 1A Usługi psychologiczne - wsparcie dla PCPR (dla rodzin zastępczych)

 

Termin

Dzień

Liczba godzin

Godzina

Miejsce realizacji

GRUPA I

17.03.2017r.

21.04.2017r.

 

Piątek

Piątek

3 godziny

16.00 - 19.00

Koluszki

Centrum PROGRES

ul.11-go Listopada 41

GRUPA II

17.03.2017r.

21.04.2017r.

 

Piątek

Piątek

3 godziny

09.00 – 12.00

Koluszki

Centrum PROGRES

ul.11-go Listopada 41

 

Rodzaj wsparcia: 1A Usługi psychologiczne - wsparcie dla PCPR (dla rodzin zastępczych)

 

Termin

Dzień

Liczba godzin

Godzina

Miejsce realizacji

GRUPA I

27.03.2017r.

24.04.2017r.

 

Poniedziałek

Poniedziałek

3 godziny

16.00 - 19.00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Łódź, al. Piłsudskiego 133d

GRUPA II

23.03.2017r.

20.04.2017r.

 

Czwartek

Czwartek

3 godziny

09.00 – 12.00

Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuszynie

Źródlana 29

 

 

Rodzaj wsparcia: 1B Usługi psychologiczne - wsparcie dla MOPS Tuszyn

 

Termin

Dzień

Liczba godzin

Godzina

Miejsce realizacji

GRUPA I

09.03.2017r

03.04.2017r.

 

Czwartek

Poniedziałek

 

3 godziny

3 godziny

 

16.00 - 19.00

15.00 – 18.00

Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuszynie

Źródlana 29

GRUPA II

23.03.2017r.

10.04.2017r.

 

Czwartek

Poniedziałek

 

3 godziny

3 godziny

 

16.00 – 19.00

15.00 – 18.00

Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuszynie

Źródlana 29

GRUPA III

30.03.2017r.

27.04.2017r.

 

Czwartek

Czwartek

 

3 godziny

3 godziny

 

16.00 - 19.00

16.00 – 19.00

Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuszynie

Źródlana 29

 

ZADANIE 3

Szkolenie dla rodzin zawodowych i niezawodowych – Temat II Wsparcie w procesie usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej.

Termin

Dzień

Liczba godzin

Godzina

Miejsce realizacji

14.03.2017r.

Wtorek

4 godziny

10.00 – 14.00

Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności „Szansa” z siedzibą w Łodzi ul. Piotrkowska 17

21.03.2017r.

Wtorek

4 godziny

10.00 – 14.00

Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności „Szansa” z siedzibą w Łodzi ul. Piotrkowska 17

 

ZADANIE 6

Szkolenia kandydatów na rodziców zastępczych

Termin

Dzień

Liczba godzin

Godzina

Miejsce realizacji

07.03.2017r.

14.03.2017r.

21.03.2017r.

28.03.2017r.

Wtorek

3 godziny

17.00 – 20.00

Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności „Szansa” z siedzibą w Łodzi ul. Piotrkowska 17

04.04.2017r.

11.04.2017r.

18.04.2017r.

25.04.2017r.

Wtorek

3 godziny

17.00 – 20.00

Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności „Szansa” z siedzibą w Łodzi ul. Piotrkowska 17

 

POBIERZ PDFPOBIERZ