Wizyta studyjna


W dniu 3 lutego 2020 r. w Powiecie Łódzkim Wschodnim odbyła się wizyta studyjna, w której udział wzięli przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich z terenu kraju oraz przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi Pan Łukasz Chłądzyński. W wizycie udział wzięli również Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrespolu Pan Zbigniew Piekarski oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi Pani Urszula Łużniak.Uczestnicy wizyty studyjnej odwiedzili Dzienny Dom Pomocy w Wiśniowej Górze i Klub Seniora w Andrespolu. Głównym tematem spotkania było poznanie wypracowanych lokalnie rozwiązań w zakresie świadczenia usług społecznych przez Centra Usług Społecznych w kontekście nowej ustawy. Powiat Łódzki Wschodni zaprezentował tworzone na swoim terenie Centra Usług Środowiskowych w ramach współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi w oparciu o projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Poniżej przedstawiamy zdjęcia:


2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12