ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi poszukuje kontaktu do osób, które byłyby zainteresowane dodatkową pracą, jako osobisty asystent osoby niepełnosprawnej – umowa zlecenie, 30 godzin miesięcznie, 30,00 zł. brutto za godzinę.

Wykształcenie – przynajmniej średnie, posiadające co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym lub dyplom o uzyskaniu kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej. Praca miałaby miejsce wyłącznie na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Zainteresowanych proszę o kontakt pod numerami tel.: 42 676 34 87, 691 300 349