Harmonogram zajęć na miesiące styczeń-luty 2017r.

Harmonogram styczeń/luty 2017r.

1A) wsparcie dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:

a) Beneficjenci - rodziny zawodowe oraz Rodzinny Dom Dziecka:

prowadząca zajęcia: Dorota Galińska

  • grupa I - 28.01. oraz 18.02. w godz. 9:00-12:00 (zajęcia w siedzibie Centrum "Progres", 95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 41)
  • grupa II - 28.01. oraz 18.02. w godz. 12:00-15:00 (zajęcia w siedzibie Centrum "Progres", 95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 41)
  • grupa III - 31.01. oraz 24.02. w godz. 9:00-12:00 (zajęcia w siedzibie Centrum "Progres", 95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 41)

b) Beneficjenci - rodziny spokrewnione:

​prowadząca zajęcia: Agnieszka Szymańska

  • ​grupa I - 30.01. oraz 14.02. w godz. 16:00-19:00 (zajęcia w siedzibie Centrum "Progres", 95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 41)
  • grupa II - 03.02. oraz 23.02. w godz. 9:00-12:00 (zajęcia w siedzibie Centrum "Progres", 95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 41)

c) Beneficjenci - rodziny niezawodowe:

​prowadząca zajęcia: Agnieszka Szymańska

  • ​grupa I - 31.01. oraz 23.02. w godz. 16:00-19:00 (zajęcia w siedzibie PCPR w Łodzi)
  • ​grupa II - 10.02. oraz 24.02. w godz. 9:00-12:00 (zajęcia w siedzibie Stowarzyszenia "Krokus" w Tuszynie, ul. Parkowa 4)

1B) wsparcie dla MIejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuszynie - zajęcia będą się odbywać w siedzibie Stowarzyszenia "Krokus" w Tuszynie, ul. Parkowa 4 (wejście z bramy)

​prowadzący zajęcia: Paweł Nowak

  • ​grupa I - 16.02., godz. 16:00-19:00
  • grupa II - 20.02., godz. 15:00-18:00
  • grupa III - 23.02., godz. 16:00-19:00