Zasady realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON w roku 2020

ZASADY RELIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM W ROKU 2020

KLIKNIJ