Nowo obowiązujące wnioski PFRON

NOWO OBOWIĄZUJĄCE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 2020 r.

KLIKNIJ

UWAGA!

W przypadku składania wniosków za pośrednictwem pełnomocnika obowiązkowe jest upoważnienie wnioskodawcy do reprezentowania go w danej sprawie.