Aktywny Samorząd

Informacje o zadaniach realizowanych w ramach Aktywnego Samorządu w roku 2017 dostępne są pod linkiem http://pcpr-lodzkiwschodni.pl/k-19.html​. Informujemy jednocześnie, że terminy składania wniosków wyglądają następująco:

  • Moduł I - do 30 sierpnia 2017 r.
  • Moduł II
    • do dnia 30 marca 2017 r. - dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017
    • do dnia 10 października 2017 r. - dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018