Pierwsza Wigilia w DDPW dniu 17 grudnia 2019 r. w Dziennym Domu Pomocy uczestnicy spotkali się na pierwszej wigilii. Przy wspólnym stole zasiedli Starosta Łódzki Wschodni Pan Andrzej Opala, Wicestarosta Pani Ewa Gładysz, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze Pani Ewa Wawrzonek oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi Pani Urszula Łużniak. Goście złożyli świąteczne życzenia a Proboszcz Parafii Andrespol Ksiądz Marian Górka pobłogosławił uczestnikom spotkania. Wszyscy podzielili się opłatkiem. Starosta wraz z Wicestarostą wręczyli upominki bożonarodzeniowe uczestnikom DDP. Atmosfera wigilijna miała wyjątkowy charakter. Świąteczne potrawy przygotowali pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze wraz z podopiecznymi Dziennego Domu Pomocy.

WESOŁYCH ŚWIĄT!


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39